Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w  Stargardzie, który realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu Stargardzkiego. Jest on organem pierwszej instancji w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Organem drugiej instancji w sprawach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Ul.Pierwszej Brygady 35
pinb@powiatstargardzki.pl

(91) 814-39-39