PRZETARG Z DNIEM 11.01.2017 R. ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z UWAGI NA UCHYLENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU I TRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO, W KTÓRY WYPOSAŻONE SĄ JEDNOSTKI BUDŻETOWE.