• Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Dialog konkurencyjny
 • Licytacja elektroniczna
 • Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8