- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 http://www.gunb.gov.pl/

- Zachodniopomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
https://www.gunb.gov.pl/taxonomy/term/16

- Ministerstwo Infrastruktury
http://www.mi.gov.pl/

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa
http://www.piib.org.pl/

- Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa
 http://www.zap.piib.org.pl/

- Normy Polskie
http://enormy.pl/