Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam:

  • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024,

  • Informacje o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowiący załącznik do powyższego Komunikatu,

  • Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy,

  • Infografikę: przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010 – 2022

Ponadto informuję, iż od dnia 18 września 2023 r. został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Jest to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Wymaga to uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej.

 

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Stargardzie

Andżelika Sewerynek