Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie przypomina, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj.: obfite opady śniegu, tworzenie się sopli, brył i nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.).

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 30 listopada br. kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku, zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam:

  • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024,

  • Informacje o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowiący załącznik do powyższego Komunikatu,

  • Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy,

  • Infografikę: przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010 – 2022

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie zwraca uwagę na najważniejsze aspekty prawne związane z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny, a co za tym idzie także na odpowiedzialność właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie związanym z eksploatacją tego rodzaju instalacji gazowych.